Tweede lustrumviering Alfi

 

Op zaterdag 8 maart 2008 viert Alfi, de alumnivereniging filosofie, haar tweede lustrum. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

11.00-11.30 ontvangst met koffie en thee

11.30-12.30 algemene ledenvergadering

12.30-13.30 lunch voor alfileden

14.00-15.30 openbare lezing

15.30- 16.00 presentatie lustrumbundel

16.00 borrel

 

De openbare lezing wordt gehouden door Prof. Dr. T.A.F. Kuipers, hoogleraar theoretische filosofie aan de RUG. Titel van de lezing is ‘Filosoferen over begrippen, intuïties en paradoxen’: Het handelsmerk van de analytische filosofie is ”verheldering”, met de pretentie dat dat ook nuttig is voor niet-analytische filosofie, evenals voor ‘gewone’ wetenschappen. Maar hoe kun je op een systematische manier begrippen, intuïties en paradoxen verhelderen? In deze ‘lezing’ zal in interactie met de zaal zo’n systematische methode gedemonstreerd worden, met het accent op de verheldering van één of twee begrippen, naar keuze door het publiek. Onderwerpen die eerder zo zijn aangepakt zijn onder meer natie, waarheid, intelligentie, rechtvaardige oorlog en realiteit.

Na de lezing vindt presentatie van de lustrumbundel “Alfi, Wijsgerige Miniaturen” plaats. Deze bundel bevat interessante filosofische bijdragen van Alfileden.

Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een drankje en een hapje. Plaats: Filosofisch Instituut, Oude Boteringestraat 52.