Alfi Stuff leesgroep

In deze leesgroep bespreken afgestudeerde filosofen samen met studenten filosofie
een keer per maand interessante filosofische teksten. Onder begeleiding van promovendus
Jan-Willem van der Rijt is gediscussieerd over vrijheid, naar aanleiding van werk van J.S. Mill, Isaiah Berlin, Amartya Sen en Walzer.
Samen met Nietzsche-kenner Martine Prange werd het boek 'Also sprach Zarathustra' van Nietzsche onder de loep genomen.
Promovendus in de theoretische filosofie Marc van Duijn begeleidde vier bijeenkomsten over cognitieve filosofie.

De komende 4 bijeenkomsten hebben de zorgethiek als on-derwerp. De bijeenkomsten worden begeleid
door Katherine Gardiner, promovenda zorgethiek en studieadviseuse filosofie.

Datum van de bijeenkomsten: 23 januari, 13 februari en 19 maart en 23 april
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Plaats: Filosofisch Instituut, zaal gamma, Oude Boteringestraat 52 Groningen.
Informatie en opgave: Lidwien Schuitemaker, secretaris alfi
e-mailadres: lschuitemaker@hotmail.com